ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშრისო ცენტრი ყოველი სიმპოზიუმის შემდეგ გამოსცემს მოხსენებების კრებულს. გამოცემა ორენოვანია და ხელმისაწვდომია როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული ფორმატით. მეხუთე სიმპოზიუმის შემდეგ, 2010 წლიდან, სამეცნიერო სტატიები ქვეყნდება აუდიო და ვიდეომაგალითებთან ერთად.

 

I სიმპოზიუმი
II სიმპოზიუმი
III სიმპოზიუმი
IV სიმპოზიუმი
V სიმპოზიუმი
VI სიმპოზიუმი
VII სიმპოზიუმი
VIII სიმპოზიუმი
IX სიმპოზიუმი
X სიმპოზიუმი